Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Uluslararası Vizyon Üniversitesi | MAKEDONYA – GOSTİVAR

Balkan coğrafyasının yapısını esas alarak, sürdürebilir kalkınma, gelişme ve var olma vasfı eğitimden geçmektedir. Genelde Balkanlar, yerelde Makedonya’da yaşayan tüm azınlıkların, azınlık statüsünün getirdiği sıkıntıların en başında, yükseköğrenimde eğitim sorunu yer almaktadır. Buna istinaden, kurulan Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile eğitim alanında mevcut olan eksiklerin giderilip, eğitimli kadroların ve akademisyenlerin ilgili Balkan ülke sistemlerine dahil olmasıyla birlikte, entegrasyon sağlanacak, toplumsal dinamikler tekrardan körüklenip, Balkanlarda azınlık unsurunun ülke ve bölgede yapıcı varlığını devam ettirecektir.

Beş fakülteden oluşan Uluslararası Vizyon Üniversitesi, ilgili bölümlerinde eğitim, Makedonya Cumhuriyeti Anayasasının ve Yerel Yönetimler Yasası hükümleri gereğince, ülkenin resmi dillerinde gerçekleşmektedir.

Ülke ve bölge insanının geleneksel birikimini, çağdaş bilgiyi ve teknikleri kullanarak belirlemek, değerlendirmek ve yeniden yorumlamak.

Araştırma ve inceleme yoluyla elde edilen sonuçları bilim dünyasıyla ve toplumla paylaşmak.

Üniversitemizin ilgili bölümlerinde yetişecek genç, donanımlı ve uzman teknik elemanlar ile özel ve kamunun ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü oluşturmak.

Bu değerleri koruyup yaşatarak ülkemizin ve insanlığın kültürel mirasına katkıda bulunmak, üniversitenin esas amacını oluşturmaktadır.


YILLIK EĞİTİM BEDELLERİ
BÖLÜM EĞİTİM SÜRESİ EĞİTİM DİLİ YILLIK FİYAT
HUKUK 4 Yıllık TÜRKÇE 3.000
MİMARLIK 4 Yıllık TÜRKÇE 3.200 €
BİLİŞİM 4 Yıllık TÜRKÇE 2.800 €
İKTİSAT 4 Yıllık TÜRKÇE 2.500 €
SOSYAL BİLİMLER 4 Yıllık TÜRKÇE 2.900 €
HUKUK (Yüksek Lisans) 2 Yıllık TÜRKÇE 3.500 €
MİMARLIK (Yüksek Lisans) 2 Yıllık TÜRKÇE 3.600 €
BİLİŞİM (Yüksek Lisans) 2 Yıllık TÜRKÇE 3.500 €
İKTİSAT (Yüksek Lisans) 2 Yıllık TÜRKÇE 3.500 €
SOSYAL BİLİMLER (Yüksek Lisans) 2 Yıllık TÜRKÇE 3.500 €

ŞEHİRDE YAŞAM;

Büyük bir çoğunluğu Türk olan nüfusuylaGostivar’da öğrencilerin aylık barınma, yemek, yol ve kırtasiye giderleri ortalama 200-250 Euro’dur. Gostivar’da  öğrenciler için yurt imkânları mevcuttur. Yurt ücreti aylık 100-150 Euro’dur. Ev fiyatları da aşağı yukarı yurt fiyatlarından 50 -100 Euro fark göstermektedir.
Şehir içi ulaşım tercihe göre taksi ile sağlanır. Ama konum olarak şehir merkezi çok büyük olmadığından ulaşım yaya olarak da sağlanabilir. Yayalara saygılı bir topluma sahiptir Makedonya halkı. Trafik çoğu yerde yayalara öncelik sağlar. Trafik ışığı olmayan yollarda yayaların geçiş önceliği bulunur ve yayalara yol vermeyen sürücülere ağır cezalar uygulanır.
Ülkenin en büyük problemi tekstil olmakla birlikte, bu ihtiyaç Türkiye, Almanya, Bulgaristan vb. gibi ülkelerden yapılan ithalatlar ile sağlanır.

Öğrencilerin aylık giderleri ortalama 250 ile 300 Euro arasında değişiklik gösterir.

DEĞERLERİMİZ

 1. Bilimsel yaklaşım: Üniversite, bilgiye ulaşımın sağlanması ve yeni bilgi üretilmesinin, temel görevi olduğunu kabul eder. Bu kapsamda herhangi bir kısıtlamayı kabul etmez.
 2. Kalite bilinci: Üniversite, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini, evrensel standartlarda yürütmeyi ve her alanda etkin bir kalite güvence sistemi oluşturmayı esas alır.
 3. Şeffaflık: Faaliyetler, paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilir.
 4. Hesap verilebilirlik: Her düzeyde yetkilinin, eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır.
 5. Adalet: Üniversite yönetimi kurum çalışanları arasında ayrım yapmaz, her düzeyde liyakate önem verir ve emeğe saygı gösterir.
 6. Katılımcı yönetim: Üniversite, çalışanları ve öğrencileri ile işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde hareket eder.
 7. Katılımcılık: Çalışanlar, bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılır.
 8. Sürekli gelişim: Çalışanlar, Üniversitenin tüm faaliyetlerini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek anlayışıyla hareket eder.
 9. Toplumsal sorumluluk: Üniversite,  faaliyetlerini toplum yararı ve toplumla yakın ilişki içinde sürdürür ve toplumun her kesiminden insanın yaşam boyu eğitimine katkıda bulunur.
 10. Uluslararası ilişkiler: Uluslararası ilişkilere son derece önem veren ve yurt dışında yaşayan soydaş, akraba ve dost toplulukların Makedonya’daki bilim merkezi adresi olmaya çabalayan,
 11. Entegrasyon: Ülkenin muasır medeniyetler düzeyine gelmesi için temel değerleri kaybetmeden, Avrupa Birliğine giriş sürecini destekleyen,
 12. Konukseverlik: Makedonya dışından gelen talebe ve personel başta olmak üzere, Gostivar şehri dışından gelen talebelere en üst düzeyde konukseverlik gösterilir.

Seçeceğiniz ülkeye ve oranın üniversitesine göre değişkenlik göstermektedir. Bu durumda eğitim görmek istediğiniz ülke üniversitesinin, kayıt aşamasında gerekli evrak listesini Yetkili Eğitim Danışmanımız Size liste olarak verecektir. Ancak her durumda olması zorunlu temel evrak listesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. ülke ve üniversite seçimine göre aşağıdaki listeye ek- ilave evrakların gerekeceği durumda tarafımızdan detaylı bilgi akışı sağlanacaktır.

 • LİSE DİPLOMASI ASLI(YOKSA TASDİKNAME)
 • PASAPORT FOTOKOPİSİ EN AZ İKİ YILLIK
 • TRANSKRİPT (Lise Not dökümü)
 • SAĞLIK RAPORU (Yurt Dışında okumasına mani yoktur yazılı)
 • 12 ADET BİOMETRİK FOTOĞRAF
 • ANNE YA DA BABA VEYA RESMİ VELAYET SAHİBİNDEN, YURT DIŞI EĞİTİM MASRAFLARINA DAİR NOTERDEN TAAHHüTNAME
 • NüFUS KAYIT öRNEĞİ ( Nüfus Müdürlüğünden alınması zorunlu )
 • İKAMETGAH ( Nüfus Müdürlüğünden Alınacak )
 • SGK HİZMET DöKüMü-PROVİZYON ( SGK'lı olduğuna dair belge, yoksa en az 1 yıllık özel Sağlık Sigortası )
 • 10-NOTERDEN, GENETİK EĞİTİM DANIŞMANLIĞINA YETKİ VEKALETNAMESİ

*** ÖNEMLİ NOT: Evrakların tamamı bağlı olunan İlçe Kaymakamlığından APOSTİL Ettirilmek zorunludur. APOSTİLSİZ EVRAK GEÇERLİ DEĞİLDİR.

Diğer; Makedonya Üniversiteleri